中文
Home Archaeological Discoveries

Những phát hiện khảo cổ

Updated : 2020-01-14 LargeMediumSmall Print

Những cổ vật tại các hòn đảo trên Nam Hải được phát hiện bắt đầu từ những năm 20 của thế ký 20, những năm 70 công tác khảo cổ về các hòn đảo trên Nam Hải của Trung Quốc bước vào giai đoạn điều tra khoa học và khai quật có mục đích, có kế hoạch. Giai đoạn này còn lấy việc điều tra và khai quật trên lục địa là chính. Những năm đầu và giữa những năm 90 của thế kỷ 20, Các nhà khảo cổ học Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan đã thực hiện nhiều công việc điều tra và khai quật thử một cách tương đối hệ thống và khoa học tại các hòn đảo trên Nam Hải.

Cho đến giữa và cuối những năm 90 của thế kỷ 20, các phương pháp điều tra và khai quật khảo cổ học dưới nước đã từng bước được các nhà khảo cổ học Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan đưa được từ nước ngoài vào. Cho đến nay, công tác khảo cổ trên các quần đảo Nam Hải được phát triển đầy đủ nhất là tại quần đảo Tây Sa,tiếp sau là quần đảo Đông Sa, còn quần đảo Nam Sa chỉ mới bước đầu thực hiện tại một số đảo thôi, công tác khảo cổ trên quần đảo Trung Sa hiện còn chưa được triển khai. Phần lớn công việc điều tra, khảo cổ trên các quần đảo tại Nam Hải căn cứ theo môi trường làm việc có thể chia làm 2 loại là khảo cổ đảo ,đá và khảo cổ dưới nước. Trong đó khảo cổ đảo, đá chủ yếu chú trọng làm việc trên đảo , đá, bề mặt của đảo, đá và những cổ vật dưới lòng đảo, đá tại các hòn đảo trên Nam Hải, khảo cổ dưới nước thì chủ yếu chú trọng khảo sát đối với các rạn san hô, đầm nước và những cổ vật vẫn được tồn tại dưới nước của các hải vực xung quanh khác tại các hòn đảo trên Nam Hải. 

Những phát hiện khảo cổ tại các hòn đảo trên Nam Hải và các hải vực lân cận đã phản ánh sự thật là cổ nhân Trung quốc đã cư trú và sinh sống lâu đời, phát triển sản xuất ngư nghiệp tại các hải vực lân cận của các hòn đảo trên Nam Hải. Phản ánh sự thật Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện quản lý và tuần tra đối với các hòn đảo trên Nam Hải, cũng như phản ánh việc khai thác và sử dụng các hải vực có liên quan đến Nam Hải của Trung Quốc, chứng minh rằng các hòn đảo trên Nam Hải từ xưa đến nay là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc.


分享

More Visual Resources

Close